logo

Escort

Záruční a bezpečnostní

Pro zajištění proti neoprávněnému vniknutí do výrobku, zařízení po dobu záruky, vyrábíme samolepící etikety destruktivní. Tyto etikety nelze sejmou s výrovku bez poškození. Dále vyrábíme samolepící etikety bezpečnostní. Při pokus sejmou etiketu z výrobku dojde ze spodní strany k vytrhání symbolů, nebo nápisů a etiketu nelze znovu uvést do původního stavu.