logo

Escort

Grafické a DTP studio

Grafika
Středisko grafiky je výchozím bodem pro zpracování KAŽDÉ zakázky ve společnosti Zeroz. K dispozici je síť počítačových pracovišť, které mají za úkol zpracování požadavků zákazníka do návrhu, nutného pro schvalovací řízení a následně pro výrobu. K návrhu jsou použity nejmodernější technologie a výpočetní technika, včetně posledních verzí programů pro tiskovou přípravu. Zpracování probíhá dle ČSN EN ISO 9001.

Podklady
V případě výkresové dokumentace výrobku, jsou všechny údaje počítačově překresleny. Při dodávce podkladů v elektronické podobě viz. níže je návrh zákazníka upraven pouze z hlediska technologického a po odsouhlasení předán do výroby.

Podklady přijímáme e-mailem případně na nosičích:
CD, DVD, Flash disk a zpracované v těchto programech:

Pro tiskovou přípravu:
AutoCAD, Corel DRAW, Adobe Illustrator, EPS, PDF, WMF všechna písma převedena do křivek.

Ofsetové zakázky: výhradně PDF

Návrh:
je zákazníkovi odeslán e-mailem ke schválení, jehož správnost stvrzuje razítkem a podpisem na přiložený korekturní formulář a odesílá zpět do společnosti Zeroz na jehož základě je zahájena výroba.

Upozornění !!!
Všem odběratelům doporučujeme, aby věnovali korekturám velkou pozornost, protože přehlédnutou chybu NELZE na výrobku opravit.

Archivace
Všechny zpracované návrhy, které byly předány do výroby jsou archivovány po dobu 1 roku.