logo

Escort

Smaltované štítky

Základní materiál: Fe plech tloušťka 1, 2 mm

Na základní Fe nosič je nanesena smaltovací suspenze a o následném vysušení je vytvořen požadovaný motiv štítku. Tento je následně při teplotě 850 st. C vypálen, tak že celý povrch se štítku se uzavře.

Každý výrobek je originální.

Možné kombinace technologií:

  • kašírování 3m lepidla ze spodní strany

Vlastnosti štítků:

  • extremní teplotní a chemické použití
  • málo odolný na silný mechanický náraz
  • dlouhodobá životnost a barevná stálost

Značení:  štítek nelze dále značit

Použití: domovní čísla, informační tabule, zákazové, příkazové a výstražní značky, požární a chemické značky, označení potrubních rozvodů a tlakových nádob